ការបង្កើនការងារ – អត្ថន័យ និងអត្ថប្រយោជន៍របស់វា

អង្គភាពនានា កំពុងប្រឈមមុខនឹងការឡើងកំដៅនៃការបាត់បង់ប្រសិទ្ឋភាពដែលមិនល្អចំពោះស្ថានភាពរបស់ខ្លួន។ ពេលវេលា ប្រាក់ និងធនធានជាច្រើន ត្រូវបានចំណាយក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលម្នាក់សម្រាប់ការងារជាក់លាក់មួយ ហើយនៅពេលដែលគាត់/នាងចាកចេញពីផលត្រឡប់មកវិញលើការវិនិយោគ (ROI) នោះ វាស្មើនឹងមោឃៈគ្មានន័យ។ ជាញឹកញាប់ វាមិនមែនសម្រាប់ប្រាក់ដែលមនុស្សចាកចេញនោះទេ ហើយនោះអាចជាហេតុផលជាមួយបុគ្គលិកជួរមុខ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងឆ្ពោះទៅកាន់កម្រិតខាងលើនៃឋានានុក្រមរបស់ស្ថាប័ន ហេតុផលផ្សេងទៀតមានភាពលេចធ្លោ។ មនុស្សជាច្រើនដែលឈប់ពីការងារ ត្អូញត្អែរពីការងាររបស់ពួកគេថាវាមិនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍!

ទាំងអស់នេះ បានបង្ខំឱ្យអង្គភាពគិតពីរបៀបដើម្បីធ្វើឱ្យការងារដែលពួកគេផ្តល់ជូនមានភាពគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍។ កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាច្រើន ត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីរក្សាភាពឯកកោ ហើយការបង្កើនការងារ គឺជាផ្នែកមួយនៃពួកវា។ វាគឺជាដំណើរការនៃការធ្វើឱ្យការងារកាន់តែគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ ការប្រកួតប្រជែង និងការពេញចិត្តសម្រាប់បុគ្គលិក។ វាអាចជាទម្រង់នៃការដំឡើងនៃទំនួលខុសត្រូវ ការបង្កើននៃឥទ្ធិពល និងបញ្ហាប្រឈម។

តើអង្គភាពបង្កើនការងារយ៉ាងដូចម្តេច (How does an Organisation Enrich a Job)

ជាធម្មតា ការបង្កើនការងារ ពាក់ព័ន្ធនឹងការរួមបញ្ចូលការងារដែលមានស្រាប់ និងថ្មីជាច្រើនចូលទៅក្នុងម៉ូឌុលការងារដ៏ធំមួយ។ បន្ទាប់មក ការងារត្រូវបានប្រគល់ឱ្យនិយោជិត ដែលមានន័យថាមានការកើនឡើងនូវទំនួលខុសត្រូវ និងវិសាលភាព។ ការកើនឡើងនៃការទទួលខុសត្រូវនេះ ច្រើនតែជាខ្សែបញ្ឈរ។ គំនិត​នេះ​ គឺ​ដើម្បី​ដាក់​ជា​ក្រុមនូវ​កិច្ចការ​ផ្សេងៗ​ឱ្យ​ចូល​គ្នា​ដូច​ដែល​អង្គភាព​ការងារជា​លក្ខណៈធម្មជាតិ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង។

លើសពីនេះទៀត ការពង្រីកការងារជាខ្សែបញ្ឈរ ក៏ផ្តល់ឱ្យបុគ្គលិកនូវការគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់លើអង្គភាពការងារ និងនិយោជិតដែលពីមុនស្ថិតនៅតែក្រោមយុត្តាធិការរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងកំពូល។ ខណៈពេលដែលនៅលើដៃម្ខាងនេះបង្កើនភាពជាម្ចាស់របស់និយោជិតក្នុងការងាររបស់ពួកគេ វាក៏ជួយសម្រាលបន្ទុកដែលមិនចាំបាច់ពីអ្នកគ្រប់គ្រងកំពូលផងដែរ។

ការបង្កើនការងារ ក៏បើកបណ្តាញផ្តល់យោបល់សម្រាប់បុគ្គលិកផងដែរ។ និយោជិត ជាញឹកញាប់ត្រូវបានគេដឹងអំពីការអនុវត្តរបស់ពួកគេ។ នេះជួយឱ្យពួកគេដើរលើគន្លងផ្លូវ និងជួយឱ្យពួកគេដឹងពីចំណុចខ្សោយ និងខ្លាំងរបស់ពួកគេ។ ស្ដង់ដារការអនុវត្ត ត្រូវបានកំណត់សម្រាប់បុគ្គលិកខ្លួនឯង ហើយការអនុវត្តនាពេលអនាគតត្រូវបានផ្គូផ្គងនឹងស្តង់ដារ។ ទាំងអស់នេះ ដោយមិនមានការអន្តរាគមន៍ ឬការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំកំពូល!

នៅក្នុងធនាគារជាក់លាក់មួយ ដែលទាក់ទងនឹងលិខិតឥណទានពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មនាំចូល និងនាំចេញ និយោជិតបានដំណើរការឯកសារតាមលំដាប់លំដោយ ដែលបុគ្គលិកនីមួយៗមានឯកទេសសម្រាប់ទិដ្ឋភាពជាក់លាក់នៃការផ្ទៀងផ្ទាត់។ ជារឿយៗ វាបានកើតឡើងដែលកំហុសនៅកម្រិតមុននាំឱ្យមានកំហុសជាបន្តបន្ទាប់នៅកម្រិតជោគជ័យ។ កំហុសបានប្រមូលផ្តុំនៅកម្រិតនីមួយៗ ហើយនេះបណ្តាលឱ្យបាត់បង់ផលិតភាពយ៉ាងច្រើន។

អង្គភាពបានសម្រេចចិត្តធ្វើការបង្កើនការងារ ដែលបុគ្គលិក ឬស្មៀននីមួយៗត្រូវបានធ្វើឯកទេសកម្មលើគ្រប់ផ្នែកនៃដំណើរការ។ ឥឡូវនេះ បុគ្គលិកម្នាក់ៗអាចដោះស្រាយចំពោះអតិថិជនដោយខ្លួនឯងបាន។ បន្ទាប់ពីមួយរយៈពេលមក គេបានរកឃើញថា បរិមាណប្រតិបត្តិការកើនឡើង ១០០ ភាគរយ!

អត្ថប្រយោជន៍នៃការបង្កើនការងារ (Benefits of Job Enrichment)

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្តីពីការបង្កើនការងារបានរកឃើញនូវការថយចុះនូវកម្រិតនៃការអវត្តមានក្នុងចំណោមនិយោជិត ការផ្លាស់ប្ដូរបុគ្គលិកដែលត្រូវបានកាត់បន្ថយ និងការកើនឡើងជាច្រើននៃការពេញចិត្តនឹងការងារ។ មានករណីមួយចំនួនដែលការបង្កើនការងារអាចនាំឲ្យមានការថយចុះនៃផលិតភាព ជាពិសេសនៅពេលដែលបុគ្គលិកមិនបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលត្រឹមត្រូវ។ សូម្បីតែបន្ទាប់ពីការបណ្តុះបណ្តាល ដំណើរការនេះប្រហែលជាមិនបង្ហាញលទ្ធផលភ្លាមៗនោះទេ វាត្រូវការពេលវេលាដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីបន្ទាត់ប្រាក់ចំណេញ។

សម្រួលពី៖ Management Study Guide


អត្ថបទទាក់ទង

ទង្វើ ៣ យ៉ាង ដែលអ្នកមិនគួរធ្វើនៅកន្លែងធ្វើការ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *