មនុស្សជំនាន់ Z កំពុងកាន់កាប់បន្ត…

មនុស្សជំនាន់ Z កំពុងកាន់កាប់បន្ត។ នៅក្នុងពិភពអ្នកមាន មានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់

២៥ វគ្គសិក្សាឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ផ្នែកធនធានមនុស្ស

វគ្គសិក្សាឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ផ្នែកធនធានមនុស្ស (Free HR Course)  ▪️ហេតុផលទាំង ៨

ពាក្យទូទៅដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យធនធានមនុស្ស (HR)

ខាងក្រោមនេះ យើងសូមណែនាំនូវ ១៩ ពាក្យទូទៅ  ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យ

សូមផ្ដល់ការគោរពចំពោះ HR …

មនុស្សភាគច្រើនគិតថារឿងតែមួយគត់ដែល HR ធ្វើ គឺជួលបុគ្គលិកថ្មី និងទូទាត់ប្រាក់ខែ។

មនុស្សចេះ និងមិនចេះ ៤ ប្រភេទ ដែលអ្នកត្រូវដឹង

មៈនុស បា. ឬ​ សំ. ( ន. ) (មនុឞ្យ) ជន​អ្នក​ដឹង​ការ​ខុស​ត្រូវ, សត្វ​វិសេស​មួយ​ប្រភេទ​ជា

ក្របខណ្ឌនៃការប្រកាសជ្រើសរើស និងរើសយកបុគ្គលិក

បុគ្គលិក (បុក-គៈលិកៈ​ ឬ –លិក) បា.; សំ. ( គុ. ) (បុទ្គលិក) ដែល​ចំពោះ​បុគ្គល ឬ​សម្រាប់​បុគ្គល​ម្នាក់​ៗ

បុគ្គលិកលក្ខណៈនិយោជិតទាំង ៦ ដែលអ្នកគួរស្វែងយល់

របាយការណ៍ថ្មីៗនេះដោយ McKinsey & Company ស្តីពីបុគ្គលិកលក្ខណៈទាំង៦

ដៃគូអាជីវកម្មធនធានមនុស្ស (HRBP) ធៀបនឹង អ្នកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស (HR Manager)

ដៃគូអាជីវកម្មធនធានមនុស្ស (HRBP) និងអ្នកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស (HR Manager) គឺជា

ហេតុអ្វីបានជាមនុស្សកំពុងលាឈប់ពីការងាររបស់ពួកគេ?

មនុស្សចាកចេញពីការងាររបស់ពួកគេដោយសារហេតុផលផ្សេងៗ ហើយលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិពី

តើការប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកធនធានមនុស្សគឺជាអ្វី?

ការប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកធនធានមនុស្ស (HR Consulting) គឺជាសេវាកម្មដែលមានជំនាញ

តើសេវាកម្មផ្នែកធនធានមនុស្សគឺជាអ្វី?

សេវាកម្មផ្នែកធនធានមនុស្ស គឺជាអង្គភាពដែលខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការផ្តល់នូវការណែនាំ

ការធ្វើបដិវត្តរង្វាស់សមិទ្ឋកម្មជាមួយ KPIs ថ្មី៖ KPIs សម្រាប់មនុស្ស!

នៅក្នុងពិភពធុរកិច្ចប្រកបដោយថាមវន្ត និងផ្លាស់ប្តូរជានិច្ច សារៈសំខាន់នៃសូចនាករ

ផែនទីបង្ហាញផ្លូវស្ដីពីការអភិវឌ្ឍជំនាញនៅកម្ពុជាឆ្នាំ២០២៣-២០៣៥

ផែនទីបង្ហាញផ្លូវស្តីពីការអភិវឌ្ឍជំនាញនៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០២៣-២០៣៥ ត្រូវបានបង្គើតឡើង

ហេតុអ្វីបានជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ប្រាក់ខែច្រើនដល់បុគ្គលិកថ្មី តែមិនដំឡើងប្រាក់ខែឱ្យបុគ្គលិកចាស់?

យោងតាមច្បាប់ស្តីពីការងារឆ្នាំ១៩៩៧ និយោជិត ឬអ្នកជួយ គឺជនដែលបានចុះកិច្ចសន្យា

ហេតុអ្វីបានជាមនុស្សចាកចេញពីស្ថាប័ន?

យោងតាមការសិក្សារបស់ McKinsey ខាងក្រោមនេះ ដែលបង្ហាញពីហេតុ

១០៤ សំណួរ អំពីបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម (ប.ស.ស)

សំណួរទី១៖ តើ បេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គម សរសេរអក្សរកាត់ថា ប.ស.ស. ជាអ្វី?

គន្លឹះសំខាន់ៗចំនួន ៨ ដើម្បីជួយឲ្យជំនាញស្វាគមន៍បុគ្គលិកក្នុងថ្ងៃដំបូងកាន់តែប្រសើរជាងមុន

ការងារគឺជា៖ ន័យចង្អៀត៖ ការងារ គឺជាសកម្មភាពទំាងឡាយណាដែលមនុស្ស ធ្វើដើម្បីរកប្រាក់។

៣ វិធី ដើម្បីឈ្នះក្នុងទីផ្សារទេពកោសល្យសកល

ក្រុមហ៊ុនឆ្លាតវៃ ទទួលបានអ្នកដែលមានទេពកោសល្យជាសាកលដ៏ត្រឹមត្រូវដោយ

តិចនិកចំនួន ៥ ក្នុងការជ្រើសរើសមនុស្សឲ្យត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងការងារ

វាគឺជាដំណាក់កាលដំបូងនៃការប្រតិបត្តិគ្រប់គ្រងធនធាន­មនុស្សក្នុងអង្គភាពតូច មធ្យម និងធំ

លក្ខណៈពិសេសទាំង ៦ ដែលបង្ហាញពីការជ្រើសរើសបេក្ខជនការងារបានត្រឹមត្រូវ

អង្គការចាត់តាំងមួយ ត្រូវមានមនុស្សដែលប្រកបដោយសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងទៅ