សង្គ្រាមអធិរាជជប៉ុន (ឆ្នាំ១៨៩៤-១៩៤៥) មហាសង្គ្រាមធំបំផុតជាងគេលំដាប់ទី៤ នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តពិភពលោក

អធិរាជជប៉ុន ជាចក្រភពដ៏មានអំណាចមួយក្នុងពិភពលោក (Emperor Meiji) ឆ្នាំ១៨៦៨។ តែក្រោយមកក៏រងការបរាជ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ក្រោយពីការមានទម្លាក់គ្រាប់បែកបរមាណូកម្ទេចទីក្រុង ហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ា និងណាហ្គាសាគី អស់គ្មានសល់ក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី២ រហូតដល់ប្រកាសការចុះចាញ់ នៅថ្ងៃទី២ ខែកញ្ញាឆ្នាំ១៩៤៥។ ការរលំរលាយនៃចក្រភពជប៉ុនបានធ្វើឱ្យមានមនុស្សស្លាប់ដល់ទៅជាង ២០លាននាក់។

បើងាកក្រឡេកទៅ៧៦ឆ្នាំ មុនពោលគឺនៅថ្ងៃទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៤៥ ជប៉ុនបានចុះហត្ថលេខាចុះចាញ់សង្គ្រាមលោកលើកទី២ ជាផ្លូវការក្រោយពេលអធិរាជជប៉ុន Hirohito បានប្រកាសចុះចាញ់សង្គ្រាម នៅថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៤៥។ ការចុះហត្ថលេខាចុះចាញ់របស់ជប៉ុននេះ គឺជាការបិទបញ្ចប់ទាំងស្រុងសង្គ្រាមលោកលើកទី២។

ការប្រកាសចុះចាញ់សង្រ្គាមនេះ គឺក្រោយអាមេរិក បានទម្លាក់គ្រាប់បែកបរិមាណូ ចំនួន២គ្រាប់ផ្ទួនៗគ្នា នៅក្រុងចំនួន២របស់ជប៉ុន កាលពីថ្ងៃទី៦ និងថ្ងៃទី៩ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៤៥។ គ្រាប់បែកទី១៖ ឈ្មោះ Little Boy ត្រូវបានយន្តហោះ B-29 របស់អាមេរិក ទម្លាក់ទៅលើក្រុង ហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ា បណ្តាលឱ្យមនុស្សប្រមាណ១៤ម៉ឺននាក់បានបាត់បង់ជីវិត។ ឯគ្រាប់បែក បរិមាណូទី២៖ ឈ្មោះ Fat Man ត្រូវបានយន្តហោះអាមេរិក ទម្លាក់ទៅលើក្រុងណាហ្គាសាគី បណ្តាលឱ្យមនុស្សពីជិត៤ម៉ឺន ទៅ៨ម៉ឺននាក់ បានបាត់បង់ជីវិតផងដែរ។


សង្គ្រាមលោកលើកទី១ (ឆ្នាំ ១៩១៤-១៩១៨) មហាសង្គ្រាមធំបំផុតជាងគេលំដាប់ទី៣ នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តពិភពលោក

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *