សារៈសំខាន់នៃការស្រាវជ្រាវទីផ្សារ សម្រាប់ការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តជាយុទ្ធសាស្ត្រ

គ្រប់ផលិតផល ឬសេវាកម្មជោគជ័យដែលយើងប្រើប្រាស់សព្វថ្ងៃនេះ បានចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវយ៉ាងទូលំទូលាយអំពីអតិថិជន និងដៃគូប្រកួតប្រជែង។ ព័ត៌មានជាក់លាក់អំពីអតិថិជន និងដៃគូប្រកួតប្រជែង គឺជាជំហានដំបូងដ៏សំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍផែនការទីផ្សារ។ នៅពេលអ្នកចាប់ផ្តើមបញ្ចេញផលិតផល ឬសេវាកម្មចូលទៅក្នុងទីផ្សារ អ្នកព្យាយាមកែលម្អសេវាកម្មដែលមានស្រាប់របស់អ្នក ឬស្វែងរកជំហ៊ានពិសេសៗឲ្យបានមុនគូរប្រកួតប្រជែងរបស់អ្នក។

នៅក្នុងទិដ្ឋភាពទីផ្សារផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័សនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ សមត្ថភាពក្នុងការសម្រេចចិត្តដែលផ្អែកលើទិន្នន័យដែលមានប្រសិទ្ធិភាព គឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មសំខាន់ៗផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងអង្គភាពមួយ។

ខាងក្រោមនេះជាសេណារីយ៉ូ ដែលអាចត្រូវនឹងស្ថានភាពរបស់អ្នក៖

 • នាយកប្រតិបត្តិដែលកំពុងគិតអំពីការទិញយកចំណែកទីផ្សារ (acquire other companies) ដើម្បីចូលក្នុងទីផ្សារថ្មី
 • អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលដែលធ្វើការដើម្បីស្ថិតនៅពីមុខនិន្នាការផ្លាស់ប្តូរ
 • អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកប្រឹក្សាយោបល់ ណែនាំអតិថិជនអំពីរបៀបចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មរបស់ពួកគេឡើងវិញ
 • អ្នកគ្រប់គ្រងម៉ាកសញ្ញា បង្កើតទម្រង់ព័ត៌មានរបស់នៃអតិថិជនគោលដៅថ្មី ដើម្បីសម្រួលការធ្វើទីផ្សារ
 • សហគ្រិនម្នាក់ កំពុងបង្កើតការធ្វើបទបង្ហាញមួយដើម្បីទទួលបានការវិនិយោគទុន

បុគ្គលម្នាក់ៗទាំងនេះ អាចមានបទពិសោធន៍មុនៗ និងភាពវ័យឆ្លាត ដែលជួយជាគំនិត និងផែនការរបស់ពួកគេ ប៉ុន្តែពួកគេក៏ត្រូវដាក់បញ្ចូលទិន្នន័យដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និងការវិភាគឲ្យល្អិតល្អន់ ក្នុងដំណើរការនៃការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេដើម្បីយល់ពីរូបភាពធំៗ បញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ។

ហានិភ័យ គឺមានជាប់ទាក់ទងគ្នាក្នុងស្ថានភាពនីមួយៗនៃស្ថានភាពទាំងនេះ ហើយបើអនុវត្តខុសនៅចំពេលខុសទៀតនោះ វាអាចនាំឱ្យមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរដល់កត្តាជោគជ័យរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ និងអាយុកាលរបស់ក្រុមហ៊ុន។ នៅពេលដែលការប្រកួតប្រជែងមានលក្ខណៈកាចសាហាវ ហើយកំហុសដដែលៗដែលធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើការសន្មត នោះអ្នកគួរត្រៀមខ្លួនសម្រាកពីក្រុមហ៊ុនវិញទៅល្អជាង។

ហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រូវការទិដ្ឋភាពខាងក្រៅ ជាជាងតែការគិតរបស់អ្នកតែម្យ៉ាង?

នៅក្នុងបរិយាកាសងាយនឹងប្រែប្រួលនេះ វាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេក្នុងការទស្សន៍ទាយឬការព្យាករណ៍នៅក្នុងវិសាលភាពនៃអាជីវកម្មដែលមានស្រាប់ (ទោះបីអ្នកគួរតែ) ។ ការវិភាគយ៉ាងម៉ត់ចត់គួរតែត្រូវបានប្រើដើម្បីជំរុញការសម្រេចចិត្តនិងការសម្របខ្លួនក្នុងលក្ខណៈទាន់ពេលវេលាហើយក្នុងករណីនេះការស្រាវជ្រាវទីផ្សាររបស់ភាគីទីបីអាចការពារអ្នកតាមវិធីច្រើនជាងមួយ។

ការស្រាវជ្រាវទីផ្សារ អាចបើកភ្នែករបស់អ្នកទៅកាន់ផលិតផល និងនិន្នាការដែលហួសពីក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់របស់អ្នក ហើយជួយអ្នកឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់អំពីអថេរមានឥទ្ធិពលដូចជា៖

 • ការរំខាន (Disruption)
 • បច្ចេកវិទ្យាថ្មី (New technology)
 • ការកើនឡើងអ្នកប្រកួតប្រជែង (Rising competitors)
 • ការផ្លាស់ប្តូរចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អតិថិជន (Shifting consumer preferences)
 • ការផ្លាស់ប្តូរសង្គមសេដ្ឋកិច្ច (Socio-economic changes)
 • បទប្បញ្ញត្តិថ្មី (New regulations) 
 • ការរីកលូតលាស់និងការធ្លាក់ចុះទីផ្សារ (Growing and shrinking markets)
 • ដៃគូថ្មី និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់សក្តានុពល (Potential new partners and suppliers)

ជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវគ្រប់គ្រាន់ អ្នកអាចចាប់យកឱកាសដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍផលិតផល និងការចូលទីផ្សារថ្មី។ អ្នកក៏អាចធ្វើការវិនិយោគដោយប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរ ដោយបង្កើនការចំណាយលើទីផ្សារដែលនៅតែមានឱកាសសម្រាប់កំណើន និងវាយតម្លៃឡើងវិញនូវការវិនិយោគនៅក្នុងទីផ្សារដែលមានតម្រូវការទាប។

ការស្រាវជ្រាវទីផ្សារ ក៏អាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវគ្រឹះដែលអ្នកត្រូវការ ដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរសំខាន់ៗនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ ឧទាហរណ៍៖ អ្នកអាចរកឃើញថា អ្នកត្រូវបង្កើតភាពជាដៃគូខាងក្រៅថ្មីៗ ដើម្បីសម្របខ្លួនទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរខាងបច្ចេកវិទ្យា ឬវាអាចជាផលប្រយោជន៍ល្អបំផុតរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក ដើម្បីទទួលបានការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម។ ដើម្បីរក្សាជំហរនៅក្នុងឧស្សាហកម្មដែលវិវត្តន៍ (ដូចជា Walmart ទទួលបាន Jet.com ដើម្បីបង្កើនផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិចនៃអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន)។

ការធ្វើការសម្រេចចិត្តអាជីវកម្មឆ្លាតវៃ និងការទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ចូលរួមពីអ្នកពាក់ព័ន្ធនានានៅតាមផ្លូវ គឺកាន់តែងាយស្រួលនៅពេលដែលអ្នកមានភស្តុតាងគួរឱ្យទុកចិត្តដើម្បីគាំទ្រយុទ្ធសាស្រ្តរបស់អ្នក។ 

ដើម្បីបញ្ជាក់ ខាងក្រោមនេះជាចំណុចសំខាន់ៗចំនួន៥ ដែលការស្រាវជ្រាវទីផ្សារអាចជួយអ្នកក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផល និងកំណើនអាជីវកម្ម៖

១.  ការយល់ដឹងពីអតិថិជនរបស់អ្នក៖ តើនរណានឹងទិញផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នក? តើនរណាជាអតិថិជនល្អបំផុតរបស់អ្នក? តើពួកគេនឹងទិញញឹកញ៉ាប់ប៉ុណ្ណា? តើពួកគេត្រូវការអ្វីខ្លះ? 

២.  ទំហំទីផ្សារ៖ មុននឹងយើងផលិតរឺលក់ផលិតផលអ្វីម្យ៉ាង យើងត្រូវដឹងពីសក្ដានុពល អ្នកលក់និងអ្នកទិញនៅលើទីផ្សារជាមុនសិន ថាតើផលិតផលរបស់អ្នកអាចផ្គត់ផ្គង់គ្រប់តម្រូវការដែររឺទេ? តើបុគ្គលណាខ្លះ ត្រូវការទិញផលិតផលរបស់យើងយកទៅប្រើប្រាស់ឬចែកចាយបន្ដ? វាជាការចាំប៉ាច់ខ្លាំងណាស់ដែលអ្នកត្រូវ ដឹងពី ទំហំទីផ្សារអោយបានច្បាស់ និងចេះគណនាពីសក្តានុពលនិងចំណែកទីផ្សារដែលក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកអាចចាប់យកបាន។

៣.  តើអ្នកណាខ្លះជាគូប្រកួតប្រជែងរបស់អ្នក?៖ យើងត្រូវសិក្សាអោយច្បាស់អំពីដៃគូប្រជែងរបស់យើង ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការសិក្សាទីផ្សាររបស់ពួកគេ។ ការស្រាវជ្រាវទីផ្សារ នឹងជួយអ្នករកឃើញគូរប្រកួតប្រជែងដែលផ្តល់សេវាកម្មដូចអ្វីដែលអ្នកកំពុងលក់ ឬមានគម្រោងនឹងលក់។ វាក៏នឹងជួយឱ្យអ្នករៀនប្រសិនបើអ្នកប្រកួតប្រជែងថ្មីចង់ចូលទៅក្នុងទីផ្សារ។ ជាមួយនឹងដំណើរការស្រាវជ្រាវទីផ្សារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពអ្នកអាចទស្សន៍ទាយប្រតិកម្មរបស់អ្នកប្រកួតប្រជែងនៅពេលអ្នកចូលទីផ្សារហើយរបៀបដែលអតិថិជនរបស់អ្នកនឹងយល់ថាផលិតផលរបស់អ្នកធៀបនឹងអ្នកប្រកួតប្រជែង។

៤.  យុទ្ធសាស្ដ្រតំលៃ៖ នៅក្នុងអាជីវកម្មនីមួយៗតែងតែមានការដេញថ្លៃគ្នា និង របៀបទាក់ទាញភ្ញៀវអោយប្រើប្រាស់របស់ខ្លួនផ្សេងៗគ្នា។ នូវពេលដែលយើងដឹងតម្លៃទីផ្សារនិងយុទ្ធសាស្ដ្ររវបស់គូប្រកួតប្រជែងច្បាស់ វាងាយស្រួលអោយយើងធ្វើការសម្រេចចិត្ដ និងការដណ្ដើមយកទីផ្សារ។

៥. ការធ្វើតេស្តកែលម្អផលិតផល និងសេវាកម្ម៖ អ្នកមិនអាចប្រាកដ ១០០% ថាផលិតផលរបស់អ្នកនឹងត្រូវជាមួយតម្រូវការរបស់អតិថិជនភ្លាមៗទេ។ ជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវទីផ្សារ អ្នកនឹងរកឃើញវិធីសាស្រ្តដែលអ្នកគួរអនុវត្តនៅពេលអ្នកធ្វើទីផ្សារផលិតផល។ អ្នកក៏នឹងរកឃើញសារគន្លឹះដែលស៊ីគ្នាជាមួយអតិថិជនផងដែរ។ ចម្លើយកាន់តែច្រើន អ្នកមានការយល់ដឹងកាន់តែច្រើន។ នេះនឹងផ្តល់លទ្ធផលដោយផ្ទាល់ក្នុងការបំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជនប្រសើរជាងដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់អ្នក។ ការស្រាវជ្រាវទីផ្សារ ផ្តល់ឱ្យយើងនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗ ដើម្បីជួយយើងកំណត់អត្តសញ្ញាណ វិភាគតម្រូវការទីផ្សារអតិថិជន ដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់យើង ហើយក៏អាចកាត់បន្ថយហានិភ័យ និងរកគន្លឹះថ្មីៗផងដែរ។


អត្ថបទទាក់ទង

ការធ្វើផែនការយុទ្ឋសាស្រ្ត ដើម្បីកសាងឧត្តមភាពប្រកួតប្រជែង

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *