សាលារាជធានីភ្នំពេញ ចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការអនុញ្ញាតឱ្យម្ចាស់អាជីវកម្មក្លឹបកម្សាន្ត និងខារ៉ាអូខេ (KTV) ទាំងអស់ នៅរាជធានីភ្នំពេញ បើកដំណើរការ ដោយប្រែក្លាយទៅជាភោជនីយដ្ឋាន

សាលារាជធានីភ្នំពេញ នាថ្ងៃទី០៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ នេះ បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការអនុញ្ញាតឱ្យម្ចាស់អាជីវកម្មក្លឹបកម្សាន្ត និងខារ៉ាអូខេ (KTV) ទាំងអស់ នៅរាជធានីភ្នំពេញ បើកដំណើរការ ដោយប្រែក្លាយទៅជាភោជនីយដ្ឋាន។ សេចក្តីជូនដំណឹងនេះមានដូចខាងក្រោម៖

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *