វិធីសាស្រ្តចំនួន ៦ ក្នុងការសរសេរផែនការគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងអតិថិជន

ការគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងអតិថិជន (CRM) សំដៅលើវិធីសាស្រ្ត និងឧបករណ៍ដែលមានបំណងរួមបញ្ចូលនូវអន្តរកម្មទាំងអស់របស់អាជីវកម្មជាមួយអតិថិជននាពេលបច្ចុប្បន្ន និងអនាគតដោយមានគោលដៅធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវទំនាក់ទំនងរបស់អតិថិជនជាមួយនឹងអាជីវកម្មនោះ។ និយាយម្យ៉ាងទៀត គោលដៅរបស់ CRM គឺប្រមូលព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់អំពីអតិថិជន ហើយប្រើវាឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងវិជ្ជមានរបស់អតិថិជនជាមួយក្រុមហ៊ុនដោយបង្កើនការលក់របស់ក្រុមហ៊ុននោះ។

ផែនការគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងរបស់អតិថិជន គឺជាសមាធាតុផ្សំដ៏សំខាន់មួយនៃការប្រតិបត្តិការមុខជំនួញរបស់អ្នក ស្របពេលដែលវាពិពណ៌នា អំពីថាតើនិយោជិតគួរ តែដោះស្រាយជាមួយនឹងអតិថិជនយ៉ាងដូចម្តេច ហើយថែមទាំងផ្តល់នូវរូបភាពជាសញ្ញាទូលំទូលាយដែលទាំងអតិថិជន និងនិយោជិតអាចពឹងផ្អែកលើវាបានទៀតផង។
ខាងក្រោមនេះ គឺជាតិចនិកសរសេរផែនការគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងអតិថិជនដូចតទៅ៖

១. ត្រួតពិនិត្យ ថាតើថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកបកស្រាយពីការចោទសួរ និងត្អូញត្អែពីសំណាក់អតិថិជនរបៀបណា ហើយតើវិធីសាស្ត្រអ្វីដែលអ្នកប្រើ នៅក្នុងការរក្សា ទំនាក់ទំនងអតិថិជន។ ចំពោះផ្នែកនីមួយៗដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអតិថិជន ចូរសរសេរពីអ្វីពួកគេធ្វើ ហើយថាតើវាតំណាងឲ្យកម្រិតនៃសេវាកម្មដែលអ្នកចង់បានដែរឬទេ។

២. ស៊ើបអង្កេត ថាតើការប្រកួតប្រជែងនៅរបស់អ្នកយ៉ាងដូចម្តេចនៅក្នុងការបកស្រាយពីទំនាក់ទំនងនៃអតិថិជន។ ឃ្លាំមើល ថាតើពួកគេបានបកស្រាយការចោទសួរតាម ទូរស័ព្ទដូចម្ត៉េច ឬមួយថាតើពួកគេផ្ញើសារតាមរយៈអ៊ីម៉ែលថ្មីដូចម្តេច និងប្រើប្រាស់ទម្រង់ដទៃទៀតនៃទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអតិថិជនរបស់ពួកគេរបៀបណា។ ព្រោះកាល បើលោកអ្នកសរសេរវាចេញមក នោះនឹងច្បាស់ជាអាចសង្កេតឃើញពីកត្តាចាំបាច់ជាមិនខានឡើយ ចំពោះការគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងដៃគូជំនួញរបស់អ្នក។

៣. បង្កើតគោលនយោបាយមួយក្នុងការបកស្រាយអំពីទំនាក់ទំនងអតិថិជន។ ពិពណ៌នាចំណុចនេះឲ្យបានច្បាស់ក្នុងផែនការរបស់អ្នក ស្របពេលដែលវានឹងក្លាយជាគន្លឹះសំខាន់មួយ ក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវទំនាក់ទំនងអតិថិជន ចំពោះក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក។

៤. កំណត់ពីហិរញ្ញវត្ថុ និងថវិកាពេលវេលាសម្រាប់ផែនការគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងអតិថិជនរបស់អ្នក ហើយបញ្ចូលវានៅក្នុងផ្នែកដែលអាចបំបែកពីគ្នាបាន។ ជានិច្ចកាល ក្រុ មហ៊ុននានាមិនត្រឹមតែហ្វឹកហ្វឺននិយោជិតរបស់ពួកគេក្នុងផ្នែកទំនាក់ទំនងប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងបង្កើតឧបករណ៍សម្រួលនៃទំនាក់ទំនង ដូចជាការបែងចែកនូវបណ្តាញ សេវាអតិថិជនក្នុងរូបភាពផ្សេងៗជាដើម។ អ្នកចាំបាច់ត្រូវលៃលកទាំងប្រាក់កាស និងពេលវេលានៅក្នុងការអភិវឌ្ឍឧបករណ៍ជួយសម្របសម្រួលនោះ នៅក្នុងការហ្វឹកហ្វឺនដល់និយោជិត ហើយក៏ត្រូវប្រតិបត្តិនូវវិធីសាស្ត្រថ្មីនៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអតិថិជនផងដែរ។

៥. កំណត់ថាអ្នកណានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះផ្នែកនីមួយៗនៃផែនការគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងអតិថិជនរបស់អ្នក។

៦. ពិពណ៌នាថាតើអ្នកនឹងវាស់ស្ទង់លទ្ធផលដូចម្តេច។ ជាឧទាហរណ៍ ករណីនេះ អាចជាប់ពាក់ព័ទ្ធនឹងការធ្វើតេស្តដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលរបស់អតិថិជនអ្នក ក៏ដូចជាការសាកសួរអតិថិជននៅក្នុងការចូលរួមក្នុងការស្ទាបស្ទង់ពីការលើកទឹកចិត្តជាដើម។


អត្ថបទទាក់ទង់

ហេតុអ្វី ពេលណា និងរបៀបបង្កើតគោលនយោបាយក្រុមហ៊ុន

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *