វិធីសាស្រ្តចំនួន ៦ ដើម្បីទទួលបាន​ព័ត៌មានតបពី​អតិថិ​ជន និងគំនិតដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រើប្រាស់

ទីផ្សារគោលដៅ គឺជាការកំណត់យកថានរណាខ្លះ គឺជាអតិថិជនសក្តានុពល ដែលនឹងទិញផលិតផល ឬសេវាកម្មរបស់អ្នក។ អាចនិយាយឲ្យសមញ្ញថា គឺជាក្រុមមនុស្សដែលមានលទ្ធភាព និងចង់ទិញផលិតផល ឬសេវាកម្មរបស់អ្នក។ សហគ្រិនទាំងអស់ដឹងថា ការយល់ដឹងពីអតិថិជន គឺមានតម្លៃមិនអាចកាត់​ថ្លៃបាន ដើម្បីបង្កើតផលិតផល និងកែលម្អប្រកបដោយ​និរន្តរភាព។ ផ្ទុយទៅវិញ ការទទួលបាន​ និងការរៀបចំព័ត៌មានតបមានប្រយោជន៍ពីអតិថិជន​ មិនមែនជា​កិច្ចការ​​និយាយ​ហើយស្រួលធ្វើនោះទេ​។​​ ចំណែកការបង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តវិញជា​ការ​ងារ​ដ៏លំបាក។​ ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយ វាជាកាតព្វកិច្ចរបស់សហគ្រិន។

ខាងក្រោមនេះជាគន្លឹះ ៦យ៉ាង ដើម្បីទទួលបាន​ព័ត៌មានតបពី​អតិថិ​ជន និងគំនិតដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រើប្រាស់៖

១. កាត់បន្ថយឧបសគ្គទំនាក់ទំនង

វិធីសាស្រ្តមួយទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងទាំងបរិមាណ និងគុណភាព​នៃយោបល់អតិថិជន គឺការកាត់បន្ថយ​ឧបសគ្គក្នុងការទំនាក់ទំនង ដោយ​សុំព័ត៌មានតបភ្លាមៗ។

មិនថាតាមE-mail ស្វ័យប្រវត្តិ ឬកម្មវិធី chat app នោះទេ ការយល់ដឹង​ភ្លាមៗ ពេលអតិថិជនជួបបញ្ហា មានប្រយោជន៍មហាសាល។ តាម​គំនិត​អតិថិជន ពួកគេយល់ថាយោបល់ពួកគេត្រូវបានគេស្តាប់ ដែលអាច​ប្រែក្លាយ​ស្ថានភាព​អវិជ្ជ​មាន​ទៅជាវិជ្ជមានបាន។​ ចំណែកយើងវិញ ការទទួលព័ត៌មានតបភ្លាមៗ មាន​លក្ខណៈពេញលេញ និងកាន់តែជួយឲ្យយើងយល់​ពី​ជំហាន​ក្នុង​ការ​កែលម្អផលិតកម្មខ្លួន អារម្មណ៍ និងបញ្ហាផ្សេងៗទៀត។

២. ត្រូវគិតពីឥទ្ធិពល និងផលប៉ះពាល់

មិនថាអ្នកគ្រប់គ្រងជំនួញអ្វី ឬអ្នកជោគជ័យយ៉ាងណានោះទេ ពេលវេលា​និងធនធានជារបស់កំរ និងមានតម្លៃ។

អាស្រ័យហេតុនេះ ត្រូវគិតជាយុទ្ធសាស្រ្តអំពីព័ត៌មានតប និងនៅពេល​បង្កើតផែនការសកម្មភាព ត្រូវសួរខ្លួនឯង តើការកែលម្អបែបណាទើបមាន​ឥទ្ធិល​ខ្ពស់បំផុត ឬទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនបំផុត?

៣. ទៅសុំ!

វាជាការចាំបាច់ក្នុងទទួលបាន​យោបល់តបឲ្យបានច្រើនពីអតិថិជន ដោយ​សារគំរូតិចអាចបង្កជាកំហុស ដោយទិន្នន័យនៃសំណើ ការតវ៉ា និង​បញ្ហាមិន​គ្រប់គ្រាន់ និងគ្មានន័យ។

អាស្រ័យហេតុនេះហើយ យើង​ត្រូវទៅសុំវាតាមរយៈវិធីផ្សេងៗ​ ដូចជា​តាម​រយៈ E-mail ស្វ័យប្រវត្តិជាដើម។​

៤. ត្រូវចេះវិភាគ និងកំណត់​និន្នាការ

ទោះបីជាព័ត៌មានតប​ភាគច្រើនមានលក្ខណៈជាគុណភាព ឬជាការ​ពិពណ៌នា វិធីល្អបំផុតដើម្បីវិភាគវា គឺបកស្រាយវាតាមបែបបរិមាណ។ វិធីសាមញ្ញ​ដើម្បីធ្វើវា គឺដាក់​ព័ត៌មានតបទាំងនោះតាម​ក្រុម ឬប្រភេទសំណើ។

វានឹងធ្វើឲ្យអ្នកលែងពាក់ព័ន្ធនឹងអារម្មណ៍នៃព័ត៌មានទាំងនោះ ដើម្បី​កំ​ណត់​​​និន្នាការទិន្នន័យពិតប្រាកដ និង​បង្កើតផែនការសកម្មភាពផ្អែកលើ​ភាព​​ញឹក​ញាប់នៃប្រធានបទដែលលើកឡើង។

ប្រការនេះ អាចឲ្យអ្នកមិនខាតពេល​ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានានាក្នុង​ផលិតផលដែលអ្នកសន្មត់ខុស។

៥. ត្រូវសួរថា ​”ហេតុអ្វី” ជានិច្ច

មិនថាអ្នកលក់ផលិតផលអ្វី ឬក្រុមហ៊ុនអ្នកធ្វើអ្វីនោះទេ យោបល់អតិថិជន​ភាគច្រើនចង់បាន​លក្ខណៈពិសេសណាមួយក្នុងផលិតផល ឬកែលម្អផលិត​ផល​ជាដើម។​ ហេតុនេះហើយ ការយល់ពីមូលហេតុ ឬ”ហេតុអ្វី”​ ដែល​អតិថិជន​ចង់​បានលក្ខណៈបែបនេះ គឺ​ជា​ចំនុចសំខាន់​ក្នុងការ​កំណត់​បញ្ហាពិតប្រាកដដែល​អ្នក​ត្រូវដោះស្រាយ។​

បើអ្នកមិនគិតដល់បញ្ហាទាំងអស់នេះ អ្នកនឹងមិនរកឃើញអ្វីឡើយ។​

៦. ការបែងចែកអតិថិជន

នៅពេល​វិភាគព័ត៌មានតបរបស់អតិថិជន ការ​បែងចែកអតិថិជនគឺ​ជា​ការ​ចាំបាច់។ មានវិធីជាច្រើន​ដើម្បីបែងចែក​អតិថិជនដើម្បីកំណត់អទិភាពសំណើ ដែល​ភាគច្រើននៃសំណើទាំងនោះ​ផ្អែកទៅលើគោលដៅនិងជំនួញរបស់យើង។​

ឧទាហរណ៍ យើងអាច​ចែកអតិថិជនជា២ផ្នែក គឺ អ្នកប្រើប្រាស់​ “មិនបង់ថ្លៃ” និង​ “បង់ថ្លៃ​”។ ទោះជា​សំណើនិងការយល់ឃើញរបស់អ្នកប្រើប្រាស់​ “មិនបង់ថ្លៃ​” មានតម្លៃក៏​ដោយ អ្នកទាំងនោះជាទូទៅតែងតែត្រូវការ​​របស់​​“មិនបង់​ថ្លៃ​” បន្ថែមទៀត ហើយក៏មិន​ច្បាស់ថា​របស់ទាំងនោះនឹង​ផ្លាស់ពួកគេមានកាន់​ផ្នែក​ “បង់ថ្លៃ”​ នោះដែរ។ ផ្ទុយមក​វិញព័ត៌មានតបរបស់​អ្នកប្រើប្រាស់ “បង់ថ្លៃ​” អាច​បង្កើន​ការងារ ការ​រីករាយ និងថែមទាំងអាច​បង្កើតចរន្តចំណូលថ្មីទៀតផង។

នៅពេលខុសៗគ្នា យើងកំណត់​អទិភាពសំណើពីក្រុមនីមួយៗអាស្រ័យ​លើ​កំណើនជាក់លាក់ ធៀបនឹងគោលដៅចំណូលរបស់យើងនៅពេលនោះ។

សម្រួលពី៖ David Chait, 6 Tips on Getting Customer Feedback and Making It Actionable, Entrepreneur (July 2, 2015)


អត្ថបទទាក់ទង

វិធីសាស្រ្តចំនួន ៦ ក្នុងការសរសេរផែនការគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងអតិថិជន

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *