រឿង ៥ យ៉ាងដែលអ្នកត្រូវដឹងដើម្បីដំណើរការអាជីវកម្មមួយ

នៅក្នុងដំណើរការអាជីវកម្ម ឬនៅក្នុងបរិបទសេដ្ឋកិច្ច ពិតណាស់ត្រូវមានវដ្តជីវិតរបស់វា។ វដ្តជីវិតនៃអាជីវកម្មនីមួយៗ អាចនឹងមានដំណើរដើមទងខុសគ្នា។ អាជីវកម្មខ្លះអាចចាប់ផ្ដើម មានដំណើរការ មានការរីកចម្រើន ឬក្រោយមួយរយៈមកក៏មានការធ្លាក់ចុះ។ អាជីវកម្មមួយចំនួនដែលមានសំណាងល្អ ឬអាចរើបម្រាស់ និងបត់បែនទៅតាមស្ថានភាពសង្គម ក្រោយពេលដែលមានការធ្លាក់ចុះ ពួកគេអាចនឹងងើបរើបឡើងវិញបាន។ ប៉ុន្តែអាជីវកម្មមួយចំនួនប្រទេសទៀត គឺមិនអាចស្តារស្ថានការណ៍ឲ្យត្រឡប់មកស្ថានភាពល្អវិញបានទេ នឹងត្រូវប្រកាសក្ស័យធន។

មនុស្សភាគច្រើន ប្រាថ្នាចង់ប្រកបរបរអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន។ ប៉ុន្តែការបើករបរអាជីវកម្ម ពុំមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេ។ មុខជំនួញថ្មីៗជាច្រើន អាចមានការខាតបង់ ឬដួលរលំ ដោយសារតែកត្តាផ្សេងៗ ដូចជាកង្វះខាតនៃបទពិសោធន៍អាជីវកម្ម មូលធននៅស្ទើរ ឬក៏អសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងការទូទាត់បញ្ជីជាដើម។ ដើម្បីបើកដំណើរការអាជីវកម្មណាមួយ អ្នកត្រូវមាន៖ 

១.​ គម្រោងអាជីវកម្ម 

អ្វីដែលចាំបាច់បំផុតសម្រាប់សហគ្រិន នោះគឺគម្រោងអាជីវកម្ម ដែលវាជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវបង្កើត មុនពេលអ្នកបើកក្រុមហ៊ុន។ គម្រោងអាជីវកម្ម ដើរតួជាអ្នកណែនាំ ក្នុងពេលធ្វើការសម្រេចចិត្ត ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាជីវកម្ម រួមមានការចែងពីបេសកកម្ម គោលដៅ និងគុណតម្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុន។  

តើអ្វីជាផែនការ? ហើយអ្វីទៅជាផែនការអាជីវកម្ម? (គម្រូសង្ខេប)

២. មូលធន 

រាល់មុខជំនួញ និងអាជីវកម្មទាំងអស់ មិនថាតូចក្ដីធំក្ដី គឺសុទ្ធតែតម្រូវឱ្យមានដើមទុនទាំងអស់។ អ្នកត្រូវស្វែងយល់ និងគិតឱ្យបានច្បាស់លាស់ អំពីរបៀបទ្រទ្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន ដែលអ្នកត្រៀមបើក។ អ្នកត្រូវចងចាំថា មូលធនរបស់អ្នកនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ទៅលើការចំណាយប្រតិបត្តិការនានា សម្រាប់ដំណើរការក្រុមហ៊ុន មុនពេលដែលប្រាក់ចំណូលអាចរត់មករកអ្នក។ មួយវិញទៀត អ្នកគួរមានប្រាក់បម្រុងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន ដើម្បីជៀសវាងពីបញ្ហាផ្សេងៗក្នុងដំណើរការអាជីវកម្ម។ 

៣. សមាជិកក្រុម 

ដើម្បីដំណើរការអាជីវកម្មឱ្យបានរលូននិងជោគជ័យ សហគ្រិនត្រូវមានក្រុមការងារមួយដែលមានសមត្ថភាព។ តែក្នុងន័យនេះ យើងមិនសំដៅទៅលើតែបុគ្គលិកអ្វីនោះទេ ក៏ប៉ុន្តែវាអាចជាដៃគូប្រកបការងារ ជាមួយអ្នកក្រៅក្រុមហ៊ុនដូចជា  អ្នកផលិត ឬអ្នកចែកចាយ ដែលអ្នកពឹងផ្អែកលើដើម្បីធ្វើការបង្កើត រកទីផ្សារ និងចែកចាយសេវាឬផលិតផលរបស់អ្នក។  

ជំនាញទន់សំខាន់ៗ ចំនួន១០ ដែលនយោជកពិចារណានៅពេលជ្រើសរើសបុគ្គលិកមកធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេ

៤. យុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារ 

ជាធម្មតា អតិថិជននឹងមិនរត់មករកផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់អ្នកឡើយ ប្រសិនបើពួកគេមិនដឹងពីព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នក។ ម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងឡាយ ជាពិសេសសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូច ត្រូវការបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក និងបង្កើតមូលដ្ឋានអតិថិជនដែលជាគោលដៅ យ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាព។ អ្នកអាចបង្កើតជាខិត្តបណ្ណផ្សព្វផ្សាយ ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម ឬធ្វើយុទ្ធនាការទាក់ទាញអតិថិជនទំនើបៗ តាមរយៈក្រុមហ៊ុនទីផ្សារអាជីព។  

នេះជាយុទ្ឋសាស្រ្តទីផ្សារ ដែលគ្រប់ម្ចាស់អាជីវកម្មត្រូវដឹង

៥. ភាពមានទំនុកចិត្ត 

ការដែលម្ចាស់អាជីវកម្មមានទំនុកចិត្ត ជាគុណសម្បតិ្តដ៏មានសារៈសំខាន់ ដើម្បីដំណើរក្រុមហ៊ុន ឬមុខជំនួញទៅមុខ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនជឿជាក់លើខ្លួនឯង តើអតិថិជនអាចជឿជាក់លើអ្នកដែរឬទេ? ប្រាកដណាស់ អតិថិជនគ្រប់រូប នឹងជ្រើសរើសម្ចាស់អាជីវកម្ម ដែលមើលទៅអាជីព មានភាពប្រកួតប្រជែង និងជឿជាក់លើអ្វីដែលខ្លួនធ្វើ។

គោលការណ៍សំខាន់ៗចំនួន ៣ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយយីហោផ្ទាល់ខ្លួន

សរុបមក អ្វីដែលអ្នកត្រូវការសម្រាប់ការបើកអាជីវកម្ម មានដូចជាគម្រោងអាជីវកម្មសម្រាប់ធ្វើផែនការក្រុមហ៊ុន មូលធនសម្រាប់ទ្រទ្រង់ក្រុមហ៊ុន សមាជិកក្រុមប្រកបដោយសមត្ថភាព យុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារសម្រាប់ទាក់ទាញអតិថិជន និងភាពជឿជាក់លើអ្វីដែលអ្នកធ្វើ។ ចំពោះអ្នកដែលមានបំណងបើកជំនួញផ្ទាល់ខ្លួន តើអ្នកមាន ៥ ចំណុចនេះរួចរាល់ហើយឬនៅ?  


អត្ថបទទាក់ទង

កត្តាសំខាន់ៗចំនួន ៥ ដែលអាចជះឥទ្ធិពលដល់ក្រុមហ៊ុនថ្មីៗ ដែលកំពុងចាប់ផ្ដើម

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *