អាជីវកម្មដែលគ្រប់គ្រងដោយគ្រួសារតាមចំណែកនៃ GDP ក្នុងឆ្នាំ ២០២៣!

ប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី នាំមុខគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដោយអាជីវកម្មដែលគ្រប់គ្រងដោយគ្រួសារបានរួមចំណែក ១០% ($១៣៩B) ដល់ GDP របស់ខ្លួនដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី ១៤ ទូទាំងពិភពលោក។

ប្រទេសឥណ្ឌា ទទួលបានតំណែងកំពូលដោយមាន ៧៩% នៃទិន្នផលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានជំរុញដោយអាជីវកម្មដែលគ្រប់គ្រងដោយគ្រួសារ ជាពិសេសគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយ Reliance Industries ។ បង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ១៩៧៣ វាត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគ្រួសារ Ambani និងកាន់កាប់តំណែងទី ១០ ទូទាំងពិភពលោកជាមួយនឹងមូលធននីយកម្មទីផ្សារ ២០៤ ពាន់លានដុល្លារគិតត្រឹមខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៣ ។

អេស្បាញ និងម៉ិកស៊ិក តាមពីក្រោយប្រទេសឥណ្ឌា ដែលអាជីវកម្មគ្រួសារបង្កើតបាន ៧០% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប ដែលរួមចំណែកជាង ១ ពាន់ពាន់លានដុល្លារដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេជារៀងរាល់ឆ្នាំ។

ប្រភព៖ seasia


អត្ថបទទាក់ទង

តើមកដល់ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ នេះ កម្ពុជា មាន ខេត្ត ក្រុង-ខណ្ឌ-ស្រុក ឃុំ-សង្កាត់ ភូមិ ចំនួនប៉ុន្មាន?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *