ហេតុផលកំពូលទាំង ២០ ដែលអ្នកត្រូវការផែនការអាជីវកម្ម

ហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រូវការផែនការអាជីវកម្ម? តើអ្វីជាគោលបំណងនៃផែនការអាជីវកម្ម ហើយហេតុអ្វីបានជាផែនការអាជីវកម្មមានសារៈសំខាន់ដូច្នេះ?

ផែនការអាជីវកម្ម​ គឺជាកត្តាចាំបាច់ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងគិតពីការទទួលបានហិរញ្ញប្បទានខាងក្រៅតាមរយៈប្រាក់កម្ចី ឬការវិនិយោគ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិន​បើអ្នកចាប់ផ្តើមពី​តូច ហើយចាប់ផ្តើមជាមួយដើមទុនផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ផែនការអាជីវកម្មនឹងជួយអ្នកក្នុងការរៀបចំផែនការ៖ តើអ្នកនឹង​ត្រូវការដើមទុនប៉ុន្មានដើម្បីចាប់ផ្តើម របៀបរកប្រាក់ចំណេញ អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើ និងអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើទៅថ្ងៃ​អនាគត។ សូមគិតថា ផែនការអាជីវកម្ម គឺជាផែនទីបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក និងជាឧបករណ៍ជួយក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រងគោលដៅ និងតាមដានវឌ្ឍនភាព​អាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក។

ខាងក្រោមនេះ គឺជាហេតុផលកំពូលទាំង ២០ ដែលហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រូវការផែនការអាជីវកម្ម៖

១. ដើម្បីយល់កាន់តែច្បាស់ពីការប្រកួតប្រជែងរបស់អ្នក

ការបង្កើតផែនការអាជីវកម្មបង្ខំអ្នកឱ្យវិភាគការប្រកួតប្រជែង។ ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់មានការប្រកួតប្រជែងក្នុងទម្រង់ជាដៃគូប្រកួតប្រជែងដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល ហើយវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការយល់ដឹងពីគុណសម្បត្តិប្រកួតប្រជែងរបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នក។ ហើយប្រសិនបើបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកមិនមានគុណសម្បត្តិប្រកួតប្រជែងនោះទេ ចូរស្វែងយល់ពីអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើដើម្បីទទួលបាន។

២. ដើម្បីយល់កាន់តែច្បាស់ពីអតិថិជនរបស់អ្នក

ហេតុអ្វីបានជាពួកគេទិញនៅពេលពួកគេទិញ? ហេតុអ្វីបានជាពួកគេមិនធ្វើនៅពេលពួកគេមិនធ្វើ? ការវិភាគស៊ីជម្រៅរបស់អតិថិជនគឺមានសារៈសំខាន់ចំពោះផែនការអាជីវកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងសម្រាប់អាជីវកម្មជោគជ័យ។ ការយល់ដឹងអំពីអតិថិជនរបស់អ្នកនឹងមិនត្រឹមតែអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបង្កើតផលិតផល និងសេវាកម្មកាន់តែប្រសើរឡើងសម្រាប់ពួកគេប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទទួលបានប្រសិទ្ធភាពចំណាយកាន់តែច្រើនតាមរយៈការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងការផ្សព្វផ្សាយ។

៣. ដើម្បីរៀបចំផែនការរបស់អ្នក និងផ្តោតការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នក

ផែនការអាជីវកម្មផ្តល់នូវផែនទីបង្ហាញផ្លូវដែលត្រូវដំណើរការ និងដើម្បីរកមើលទិសដៅនៅពេលមានការសង្ស័យឬមានភាពមិនច្បាស់លាស់។ បើគ្មានផែនការអាជីវកម្មទេ អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលខ្លីរបស់អ្នកឥតឈប់ឈរដោយមិនគិតពីចំណុចសំខាន់រយៈពេលវែងរបស់អ្នកនោះទេ។ អ្នកនឹងមិនធ្វើដំណើរឆ្ងាយដោយគ្មានផែនទីទេ គិតពីផែនការអាជីវកម្មរបស់អ្នកជាផែនទីរបស់អ្នក។

៤. ដើម្បីបញ្ជាក់ថាអ្នកពិតជាយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអាជីវកម្មរបស់អ្នក

ផែនការអាជីវកម្មផ្លូវការគឺចាំបាច់ដើម្បីបង្ហាញភាគីដែលចាប់អារម្មណ៍ទាំងអស់និយោជិត វិនិយោគិន ដៃគូ និងខ្លួនអ្នកថាអ្នកប្តេជ្ញាកសាងអាជីវកម្ម។ ការបង្កើតផែនការរបស់អ្នក បង្ខំឱ្យអ្នកគិត និងជ្រើសរើសយុទ្ធសាស្ត្រដែលនឹងជំរុញឱ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នករីកចម្រើន។

៥. បង្កើតចំណុចសំខាន់នៃអាជីវកម្ម

ផែនការអាជីវកម្មគួរតែដាក់ឱ្យច្បាស់លាស់នូវចំណុចសំខាន់ៗរយៈពេលវែង ដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតចំពោះភាពជោគជ័យនៃអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ ដើម្បីបកស្រាយ ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយគឺមានសារៈសំខាន់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីត្រលប់មកផ្ទះវិញ ហើយប្រាប់ប្តីឬប្រពន្ធរបស់អ្នកអំពី (ដោយមិនធុញទ្រាន់នឹងគាត់រហូតដល់ស្លាប់)។ តើអ្នកនឹងប្រាប់ប្តីឬប្រពន្ធរបស់អ្នកថាអ្នកបានកែប្រែខិត្តប័ណ្ណរបស់ក្រុមហ៊ុនទេ? ប្រហែលជាមិន។ ប៉ុន្តែអ្នកប្រាកដជាចែករំលែកព័ត៌មានដែលអ្នកបានបើកដំណើរការគេហទំព័រថ្មីរបស់អ្នក ឬឈានដល់ $1M ក្នុងប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំ។

៦. ដើម្បីបញ្ជាក់ការសន្មតដែលមិនបានបញ្ជាក់ពីមុន

ដំណើរការនៃការសរសេរផែនការអាជីវកម្មពិតជាជួយនាំយកការសន្មត់លាក់ពីមុនមកដាក់ខាងមុខដើម្បីបង្ហាញអោយឃើញកាន់តែច្បាស់។ ដោយសរសេរវាមក និងវាយតម្លៃ អ្នកអាចសាកល្បង និងវិភាគថា តើវាអាចយកជាការបានកម្រិតណា។ ជាឧទាហរណ៍ អ្នកប្រហែលជាបានសន្មត់ថាអ្នកលក់រាយក្នុងស្រុកនឹងមកយកផលិតផលរបស់អ្នកដោយខ្លួនឯង។ នៅក្នុងផែនការអាជីវកម្មរបស់អ្នក អ្នកអាចវាយតម្លៃលទ្ធផលនៃសេណារីយ៉ូដែលវាមិនបានកើតឡើង។

៧. ដើម្បីវាយតម្លៃលទ្ធភាពនៃការបណ្តាក់ទុនរបស់អ្នក

តើឱកាសនេះល្អប៉ុណ្ណា? ដំណើរការផែនការអាជីវកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការស្រាវជ្រាវទីផ្សារគោលដៅរបស់អ្នក ក៏ដូចជាទិដ្ឋភាពប្រកួតប្រជែង និងបម្រើជាការសិក្សាលទ្ធភាពសម្រាប់ភាពជោគជ័យនៃការបណ្តាក់ទុនរបស់អ្នក។ ក្នុងករណីខ្លះ លទ្ធផលនៃការរៀបចំផែនការរបស់អ្នកនឹងត្រូវកំណត់ការបណ្តាក់ទុន។ ហើយវាអាចជាការឆ្ពោះទៅមុខជាមួយនឹងការបណ្តាក់ទុនផ្សេង ដែលអាចមានឱកាសជោគជ័យកាន់តែប្រសើរ។

៨. ដើម្បីចងក្រងឯកសារគំរូចំណូលរបស់អ្នក

តើអាជីវកម្មរបស់អ្នកនឹងរកលុយបានដោយរបៀបណា? នេះជាសំណួរសំខាន់ដែលត្រូវឆ្លើយជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ សម្រាប់ខ្លួនអ្នក និងវិនិយោគិនរបស់អ្នក។ ការចងក្រងឯកសារគំរូប្រាក់ចំណូលជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈម និងការសន្មត់ដែលទាក់ទងនឹងគំរូ។ ហើយនៅពេលអានគម្រោងរបស់អ្នក អ្នកផ្សេងទៀតអាចស្នើឱ្យមានការបែងចែកឬធ្វើលំហូរប្រាក់ចំណូលបន្ថែមដើម្បីពិចារណា។

៩. ដើម្បីកំណត់តម្រូវការហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក

តើអាជីវកម្មរបស់អ្នកត្រូវការបង្កើនដើមទុនទេ? ប៉ុន្មាន? គោលបំណងមួយនៃផែនការអាជីវកម្មគឺដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការកំណត់ឱ្យបានច្បាស់ថាតើដើមទុនប៉ុន្មានដែលអ្នកត្រូវការ និងអ្វីដែលអ្នកនឹងត្រូវប្រើវា។ ដំណើរការនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការបង្កើនដើមទុនសម្រាប់អាជីវកម្ម និងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ដើមទុនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ វាក៏នឹងអាចឱ្យអ្នករៀបចំផែនការទុកជាមុនផងដែរ ជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកត្រូវការបង្កើនដើមទុនបន្ថែមនាពេលអនាគត។

១០. ដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគ

ផែនការអាជីវកម្មផ្លូវការគឺជាមូលដ្ឋានសម្រាប់សំណើហិរញ្ញប្បទាន។ ផែនការអាជីវកម្មឆ្លើយសំណួររបស់វិនិយោគិនដូចជា៖ តើមានតម្រូវការសម្រាប់ផលិតផល/សេវាកម្មនេះទេ? តើការព្យាករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមានអ្វីខ្លះ? តើអ្វីជាយុទ្ធសាស្ត្រចាកចេញរបស់ក្រុមហ៊ុន? ខណៈពេលដែលអ្នកវិនិយោគជាទូទៅចង់ជួបអ្នកដោយផ្ទាល់មុនពេលសរសេរមូលប្បទានប័ត្រឱ្យអ្នក ស្ទើរតែគ្រប់ករណីទាំងអស់ ពួកគេក៏នឹងពិនិត្យមើលផែនការអាជីវកម្មរបស់អ្នកឱ្យបានហ្មត់ចត់ផងដែរ។

១១. ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការស្វែងរកឱកាសខុស

ដំណើរការនៃការបង្កើតផែនការអាជីវកម្មជួយកាត់បន្ថយការចំណាយឱកាស។ ការសរសេរផែនការអាជីវកម្មជួយអ្នកវាយតម្លៃភាពទាក់ទាញនៃឱកាសពិសេសនេះ ធៀបនឹងឱកាសផ្សេងទៀត។ ដូច្នេះអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តបានល្អបំផុត។

១២. ដើម្បីបង្ខំអ្នកឱ្យស្រាវជ្រាវ ហើយពិតជាដឹងពីទីផ្សាររបស់អ្នក

តើអ្វីជានិន្នាការសំខាន់បំផុតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មរបស់អ្នក? តើអ្វីជាការគំរាមកំហែងធំបំផុតចំពោះឧស្សាហកម្មរបស់អ្នក? តើទីផ្សារកំពុងរីកចម្រើន ឬធ្លាក់ចុះ? តើទំហំទីផ្សារគោលដៅសម្រាប់ផលិតផល/សេវាកម្មរបស់អ្នកមានទំហំប៉ុនណា? ការបង្កើតផែនការអាជីវកម្មនឹងជួយអ្នកឱ្យទទួលបាននូវការយល់ដឹងកាន់តែទូលំទូលាយ ស៊ីជម្រៅ និងកាន់តែច្បាស់អំពីទីផ្សាររបស់អ្នក។ ហើយវានឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងនេះដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តដើម្បីកែលម្អភាពជោគជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នក។

១៣. ដើម្បីទាក់ទាញបុគ្គលិក និងក្រុមការងារគ្រប់គ្រង

ដើម្បីទាក់ទាញ និងរក្សាបាននូវទេពកោសល្យគុណភាពខ្ពស់ ផែនការអាជីវកម្មគឺចាំបាច់។ ផែនការអាជីវកម្មបំផុសគំនិតបុគ្គលិក និងអ្នកគ្រប់គ្រងថាគំនិតគឺត្រឹមត្រូវ ហើយថាអាជីវកម្មត្រៀមខ្លួនដើម្បីសម្រេចបាន។គោលដៅយុទ្ធសាស្ត្ររបស់វាក្រុមហ៊ុន។ វាសំខាន់ណាស់នៅពេលដែលអ្នកធ្វើអោយក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលិករបស់អ្នករីកចម្រើន មិនមែនជាអ្នកដែលនឹងធ្វើការងារភាគច្រើននោះទេ។ ដូច្នេះ ការធ្វើឱ្យពួកគេមានទំនុកចិត្ត លើកទឹកចិត្ត នឹងក្លាយជាគន្លឹះនៃភាពជោគជ័យរបស់អ្នក។

១៤. ដើម្បីទាក់ទាញដៃគូ

ដៃគូក៏ចង់ឃើញផែនការអាជីវកម្មផងដែរ ដើម្បីកំណត់ថាតើវាសមនឹងការចាប់ដៃគូជាមួយអាជីវកម្មរបស់អ្នកដែរឬទេ។ ការបង្កើតភាពជាដៃគូជាញឹកញាប់ទាមទារពេលវេលា និងដើមទុន ហើយក្រុមហ៊ុននឹងទំនងជាចាប់ដៃគូជាមួយបណ្តាក់ទុនរបស់អ្នក ប្រសិនបើពួកគេអាចអានការពន្យល់លម្អិតអំពីក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក។

១៥. ដើម្បីកំណត់ទីតាំងម៉ាក (ប្រេន/brand) របស់អ្នក

ការបង្កើតផែនការអាជីវកម្មជួយកំណត់តួនាទីរបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នកនៅក្នុងទីផ្សារ។ និយមន័យនេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកពិពណ៌នាយ៉ាងខ្លីអំពីអាជីវកម្ម និងដាក់ទីតាំងយីហោទៅកាន់អតិថិជន វិនិយោគិន និងដៃគូ។ ជាមួយនឹងឧស្សាហកម្ម អតិថិជន និងការយល់ដឹងអំពីការប្រកួតប្រជែងដែលអ្នកទទួលបានក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការធ្វើផែនការអាជីវកម្ម អ្នកអាចកំណត់បានល្អបំផុតអំពីរបៀបដាក់ម៉ាកយីហោរបស់អ្នកថាតើម៉ាកយីហោរបស់អ្នកនៅលេខរឿងទីប៉ុន្មាននិងនៅទីណា។

១៦. ដើម្បីវិនិច្ឆ័យភាពជោគជ័យនៃអាជីវកម្មរបស់អ្នក

ផែនការអាជីវកម្មផ្លូវការអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រៀបធៀបលទ្ធផលប្រតិបត្តិការជាក់ស្តែងធៀបនឹងផែនការអាជីវកម្មខ្លួនឯង។ នៅក្នុងវិធីនេះ វាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាតើអ្នកបានសម្រេចគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រ ហិរញ្ញវត្ថុ និងប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក (ហើយហេតុអ្វីបានជាអ្នកមាន ឬមិនមាន)ច្បាស់កម្រិតណា។

១៧. ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរទីតាំងអាជីវកម្មរបស់អ្នក ក្នុងការដោះស្រាយជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌ

ជាឧទាហរណ៍ ក្នុងអំឡុងពេលស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចដ៏លំបាក ប្រសិនបើការលក់ និងគំរូប្រតិបត្តិការបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកមិនដំណើរការ អ្នកអាចសរសេរផែនការអាជីវកម្មរបស់អ្នកឡើងវិញ ដើម្បីកំណត់ សាកល្បង និងធ្វើឱ្យគំនិត និងយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីៗមានសុពលភាពឬបានការ។

១៨. ដើម្បីចងក្រងឯកសារផែនការទីផ្សាររបស់អ្នក

តើអ្នកនឹងទៅដល់អតិថិជនរបស់អ្នកដោយរបៀបណា? តើអ្នកនឹងរក្សាពួកគេដោយរបៀបណា? តើថវិកាផ្សព្វផ្សាយរបស់អ្នកគឺជាអ្វី? តើអ្នកនឹងគិតថ្លៃប៉ុន្មាន? ផែនការទីផ្សារដែលមានឯកសារត្រឹមត្រូវគឺចាំបាច់សម្រាប់ការរីកចម្រើននៃអាជីវកម្ម។ ហើយយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារនិងតិចនិចដែលអ្នកប្រើនឹងវិវឌ្ឍជារៀងរាល់ឆ្នាំ ដូច្នេះការពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវផែនការទីផ្សាររបស់អ្នកយ៉ាងហោចណាស់ប្រចាំឆ្នាំគឺសំខាន់ណាស់។

១៩. ដើម្បីស្វែងយល់ និងព្យាករណ៍ពីតម្រូវការបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នក

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ផែនការអាជីវកម្មរបស់អ្នក អ្នកនឹងមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេនៅពេលដែលអ្នកមានការខ្វះខាតបុគ្គលិកភ្លាមៗ។ ផ្ទុយទៅវិញ ផែនការអាជីវកម្មរបស់អ្នកផ្តល់នូវផែនទីបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់តម្រូវការបុគ្គលិករបស់អ្នក ហើយដូច្នេះជួយធានាឱ្យមានការពង្រីកកាន់តែរលូន។ វាសំខាន់ណាស់ដែលផែនការរបស់អ្នកមិនត្រឹមតែអាចជួយអ្នកឱ្យយល់អំពីតម្រូវការបុគ្គលិករបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែត្រូវប្រាកដថាពេលវេលារបស់អ្នកត្រឹមត្រូវព្រោះវាត្រូវការពេលវេលាដើម្បីជ្រើសរើស និងបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកដ៏អស្ចារ្យ។

២០. ដើម្បីបើកឱកាសថ្មីៗ

តាមរយៈដំណើរការនៃការបំផុសគំនិត និងការសំភាសន៍ប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត អ្នកទំនងជានឹងឃើញអាជីវកម្មរបស់អ្នកនៅក្នុងពន្លឺខុសគ្នា។ ជាលទ្ធផល អ្នកនឹងតែងតែមានគំនិតថ្មីៗសម្រាប់ធ្វើទីផ្សារផលិតផល/សេវាកម្មរបស់អ្នក និងដំណើរការអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ វាកើតឡើងជាមួយនឹងគំនិតទាំងនេះ និងអនុវត្តលើពួកគេ ដែលជារឿយៗជាភាពខុសគ្នារវាងអាជីវកម្មដែលបរាជ័យ ឬគ្រាន់តែរស់រានមានជីវិត និងមួយទៀតដែលរីកចម្រើន។


អត្ថបទទាក់ទង

ដំណាក់កាល និងវិបត្តិចំនួន ៤ ដែលក្រុមហ៊ុនត្រូវឆ្លងកាត់ក្នុងពេលរីកចម្រើន

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *