ប្រទេសនាំ​ចូល​អង្ករ​លំដាប់​ពិភពលោក ឆ្នាំ​២០២៤

យោងតាម Statista ប្រទេសហ្វីលីពីន 🇵🇭 ក្លាយជាប្រទេសនាំចូលអង្ករធំជាងគេលើពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ ២០២៣/២០២៤!

ក្នុង​ចំណោម​ប្រទេស​កំពូល​ទាំង​២០​ ក្នុង​ពិភពលោក មាន​ ៤​ ប្រទេស​នៅ​អាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) ។ ប្រទេសហ្វីលីពីន ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតជាមួយនឹងការនាំចូលអង្ករចំនួន ៣.៨ លានតោន ឥណ្ឌូនេស៊ី 🇮🇩 ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៣ នៅលើពិភពលោកដែលមានចំនួន ២.៥ លានតោន វៀតណាម 🇻🇳 មាន ១.៤ លានតោន និងម៉ាឡេស៊ី 🇲🇾 ចំនួន ១.២ លានតោន។

សំណួរ​សួរ​ថា តើ​ការ​នាំ​ចូល​អង្ករ​ច្រើន​នេះ​ជា​រឿង​ល្អ​ទេ? 


អត្ថបទទាក់ទង

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *