កម្ពុជាផ្អាកបណ្តោះអាសន្នជើងហោះហើរមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ី និងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ Covid-19

យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៏មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ នេះ កម្ពុជាផ្អាកបណ្តោះអាសន្នជើងហោះហើរមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ី និងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ Covid-19។ សេចក្តីប្រកាសព័ត៏មាននេះ មានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *